Struktura organizacyjna

 • Komendant Szpitala
  • Zastepca Komendanta Szpitala
   • Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii
   • Kierownik Wojskowej Przychodni Specjalistycznej
    • Poradnia Dermatologiczna
    • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
    • Poradnia Alergologiczna
    • Poradnia audiologiczna
    • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
    • Poradnia Chirurgiczna
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgicznej
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgii onkologicznej
    • Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgii urazowej i ortopedii
    • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    • Poradnia Diabetologiczna
    • Poradnia Endokrynologiczna
    • Poradnla Foniatryczna
    • Poradnia Gastroenterologiczna
    • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni ginekologiczno - położniczej
    • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    • Poradnia Medycyny Pracy
    • Poradnia Nefrologiczna
    • Poradnia Neurologiczna
    • Poradnia Okulistyczna
    • Poradnla Onkologlczna
    • Poradnla Ortodontyczna
    • Poradnia Otolaryngologiczna
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni otolaryngologicznej
    • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    • Poradnia Proktologiczna
    • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    • Poradnia Rehabilitacyjna
    • Poradnia Reumatologiczna
    • Poradnia Stomatologiczna
    • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
     • Pracownia Mammografii
     • Pracownia Radiologii Zabiegowej
     • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
     • Pracownia USG
    • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
    • Pracownia Urodynamiczna
    • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
    • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni okulistycznej
    • Poradnia Zaburzeń Snu
   • Ordynatorzy i Kierownicy Komórek Wojskowego Szpitala Specjalistycznego
    • Blok Operacyjny
    • Izba Przyjęć Szpitala
    • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    • Oddziai Chirurgii Ogólnej
    • Oddział Chirurgii Onkologicznej
    • Oddział Neurologiczny
    • Oddział Okulistyczny
    • Oddział Otolaryngologiczny
    • Oddział Psychiatryczny
    • Oddział Udarowy
    • Oddział Urologiczny
    • Stacja Dializ
    • Zakład Fizjoterapii
    • Zakład Patomorfologii
    • Apteka
    • Bank Krwi
    • Oddzial Dzienny Psychiatryczny
    • Zakład Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych
    • Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej
  • Naczelna Pielegniarka
   • Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące Oddziałów Szpitalnych i Przychodni
   • Centralna Sterylizatornia
   • Dietetyk
  • Kierownicy Komórek Organizacyjnych Działalności Niemedycznej i Pomocniczej
   • Zastępca Komendanta Szpitala ds. OP-L
   • Kierownik Wydziału Administracji i Mobilizacji
    • Administracja
    • Sekcja Mobilizacyjna
    • Sekretariat z Kancelarią Ogólną
   • Kierownik Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
    • Sekcja Przechowywania i Odnawiania Zapasów
    • Sekcja Polowej Techniki Medycznej
   • Kierownik Działu Kadr i Szkolenia
   • Główny Księgowy
    • Kasa
    • Sekcja Ewidencji Majątku
    • Sekcja Księgowości Finansowej
    • Sekcja Płac
    • Zamówienia Publiczne
    • Specjalista do spraw marketingu
   • Kierownik Działu Logistyki
    • Sekcja Technicznego Utrzymania Infrastruktury
    • Sekcja Gospodarcza
    • Parking
    • Magazyn
    • Sekcja Sprzętu Medycznego
    • Dział higieny
   • Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń
    • Rejestracja
    • Statystyka
    • Archiwum medyczne
   • Specjalista Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Samodzielne Stanowiska Pracy
   • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
   • Audytor Wewnętrzny
   • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
   • Inspektor Ochrony Radiologicznej
   • Punkt Ewidencji Materiałów Niejawnych
   • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO i Systemu Zarządzania Środowiskowego
   • Pełnomocnik ds. Jakości
   • Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
   • Kapelan

Wprowadził: Edyta Brzywca-Kozłowska

Dokument z dnia: 01.01.2019

Dokument oglądany razy: 2515

Opublikował: Anna Muchowska

Publikacja dnia: 21.02.2024